Ráday Kult2ucca

A turisztikai-kulturális negyed jövője

A Ferencváros önkormányzata által a Ráday utcában már egy évtizede – nemzetközi minták nyomán – elindított kulturális- és vendéglátó-tevékenységet támogató projekt vitathatatlan sikerére a négyes metró építéséhez kapcsolódó felszínrendezések várhatóan további pozitív hatást gyakorolnak. A városrészre készült közlekedési rendszerterv a Ráday utcában további forgalomkorlátozást tesz lehetõvé. Spontán módon bebizonyosodott, hogy a fellendült városi élet-aktivitás nagyobb hatósugárban is „üzemképes”. A Kálvin tér, a Vámház körút és a Duna part közterületeinek megújítása felveti a „Kultucca” projekt továbbgondolásának időszerűségét, a jövõ tervezését.

A 2009 őszén lebonyolított hallgatói ötletpályázat kiírója Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata megbízásából:
– RÁDAY KULT2UCCA – Orbán György projektmenedzser, a Ráday Könyvesház tulajdonosa
– Mű-Hely Tervezõ és Tanácsadó Zrt. – Dr. Nagy Béla építész, várostervezõ
– Magyar Építõművészet folyóirat – Szegõ György DLA építész, látványtervezõ, szakíró, szerkesztõ
– MOME Formatervezõ Tanszék – Koós Pál formatervezõ mûvész, tanszékvezetõ-helyettes

Részletek az Összefoglaló jelentésből:

A pályaművekben szereplő megoldások, ötletek igen sokszínűek voltak. A szerzők elemezték a negyed építészettörténeti-történelmi múltját és jövőben várható fejlődési irányait. A meglévő, építészeti és kulturális értékek súlyozásával tették meg javaslataikat. Az adottságok alapos ismerete vezette a szerzõket a változatos következtetésekre és megoldásokra. A sokféle javaslat is azt bizonyítja,hogy a feladat kreatív érzékenységet igénylõen nehéz és összetett volt. A pályamûvek egy része a városrész egészével foglalkozott, és néhány kitért a környezetben lévõ területekkel való kapcsolatokra is, de voltak olyanok is , amelyek csak egy-egy ötlet bemutatására szorítkoztak. A városrész további forgalomcsillapítására irányuló elképzelések a reálisaktól az egészen radikális beavatkozásokig terjedtek. Több pályamû a történeti belváros adottságaitól eltérõ mértékû zöldfelület növelést irányzott elõ, de voltak ésszerûen megvalósítható kertépítészeti ötletek is, különösen a lakóházak udvarainak átformálására. Számos pályamû a tájékoztatás növelésére, az információ átadás új formáira és a városrészben való tájékozódás elõsegítésére alapozódott. Több pályázati dokumentáció foglalkozott az utcaburkolatokkal, különösen az esti fényhatásokra születtek érdekes elképzelések. Egyes javaslatok a gazdaságosság, a megvalósíthatóság szempontjait emelték ki.

Értékelés és ajánlások a díjazott tervekhez:

Első díjat nyert pályázó – Frischmann Judit

A pályamű kiemelkedõ ötlete a tudás két magyar jelképéhez, Rubik Ernõhöz és Ráday Gedeonhoz kötõdõ kocka és könyv motívumként történõ felhasználása. A Ráday utcára színes-játékos elemeket javasol, amelyek egy része utcabútor jellegû (egy vízfolyást közrefogó padsor is ezek közé tartozik), másik része hangszigetelõ, esõ- és napernyõ szerû kis architektúra. A fenti elemeket a magyarországi dizájn világhírû termékére, a Rubik-kockára utaló színkompozícióval tervezi. Ugyanezt javasolja a területen forgalmazott emléktárgyak és játékok arculatának is. Hasonló ötlettel él a rakpart körfalának színezésével is. Mivel az átfogó ideát nem gépiesen, hanem az eltérõ, sokarcú funkcióhoz egyéníti, rendszere nem válik egysíkúvá. Fontos hangsúlyt helyez a zöld területek és a kiegészítõ zöldek alkalmazására is. A pályázó részletesen elemezte a terület közlekedési adottságait, és javaslatokat tett a gépjármû és a gyalogosforgalomra egyaránt. A Ráday utcát teljes hosszában sétálóövezetté alakítja. Ennek teljessége érdekében a keresztutcák alagútba süllyesztése már eltúlzott elképzelés. A Bíráló Bizottság a tervet elsõsorban az alapötlet eredetiségére tekintettel elsõ díjjal jutalmazza.

Első díjat nyert pályázó – Angyal Andrea

A pályázó a terület vizsgálatánál felfigyelt arra, hogy a negyed történelmi múltja Budapest más területeihez képest sokkal összetettebben jeleníti meg a városfejlõdésben nyomot hagyó értékes építészeti stílusokat (eklektikus, szecessziós, klasszicista, historizáló, modernista, reneszánsz, romantikus és barokk épületek). Olyan sétákat javasol, amelyek a fenti stílusok kiemelkedõ alkotásait érintik, és ezek elõtt áttetszõ anyagú táblán meséli el a tudnivalókat. A sétákat elõ kívánja segíteni ingyenes tájékoztató kiadványokkal is. A pályamû másik ajánlata új, gyalogos passzázsok kialakítására irányul, megnövelve a nappali közösségi térhasználat lehetõségeit. A séták hol a gyalogos utcákon, hol az újonnan feltárt passzázsokon, és megnyitott átjáró-udvarokon keresztül vezetnek, és így érik el akár a Duna-partot, akár a szomszédos kulturális célpontokat. Az újonnan javasolt közterületekre pihenõkert szerû zöldterületi installációt javasol. Ezeken a pontokon találhatnak helyükre a javasolt kulturális programok. Négy fõ kereszttengelyt javasol: Ráday u. 57. – Lónyai u. 56.; Ráday u. 58. – Ferenc krt. 8. (Geothe Intézeten át); Ráday u. 41. – Lónyai u. 38.; Ráday u. 27. – Lónyai u. 26. (CET – Czuczor u. – Köztelek u.).
A pályázó érzékenyen reagált a kiíró által fölvetett komplex problémákra, eredeti ötlete -_ Nézz fel! Nézz szét!- jól hasznosítható, ezért a bíráló bizottság elsõ díjjal jutalmazza.

Megvételben részesült pályázó – Csernátony Fanny, Ferth Tímea

A pályázók saját vizsgálati módszert dolgoztak ki. Ennek leghatékonyabb eleme az a játékos filminterjú volt, amelyekkel a járókelõket az utcaburkolatok átalakításának várható hatása felõl tesztelték. Az eredmény pozitív volt, még a helyben lakó, vagy itt dolgozó járókelõk is játékosan, interaktív reakciókkal igazolták az ötletet. Az így kialakított koncepció szerint átalakították az általuk kiemelt jelentõségû sétálófelületek burkolatait. Játékos és egyben a javasolt területfelhasználás asszociációinak megfelelõ színdinamikát terveztek. Külön hangsúlyt fektettek ennek esti hangulataira (LED világítású térkövek). A városrész külső kapcsolataira, fogadó tereire tett javaslataik kiemelkedõen jók. A Ráday utca kiterjesztésére a kereszttengelyeket javasolják, mûvészeti, tudományos témakörökre tagolva. A Bíráló Bizottság a pályamûvet megvételben részesítette.

Megvételben részesült pályázó – Ganyec Levente

A pályázó a területen mûködõ forgalmat elemzi és egyirányusításokkal, kétirányúvá változtató döntésekkel éri el, hogy több sétáló ill. korlátozott forgalmú utcafelületet nyerjen. Zsákutcák, franciaudvarok passzázsosítása, például: a kétirányú Kinizsi utca közvetlen közelében sétálóudvarokkal váltja ki a forgalom koncentrációját. A pályázó a kulturális elemzés után az így nyert többlet utcafelületen interaktív street art elemeket javasol (anamorfózis, délibáb hatású tükrözõdések, reverse graffiti, stb.). Olyan ábrákban gondolkodik, ahol a letisztított felületen kirajzolódó kép egyúttal a városi autóforgalom által lerakódott szennyezõdés kritikája. Hasonló kultúrakritikának tûnik a 8 bites mozaikok alkalmazása is.

Megvételben részesült pályázó – Hartmann Gergely, Gurdon Balázs

A pályázó elsõsorban a csatlakozó területek lehetõségeit bontja ki, különös tekintettel a Boráros tér városi térré alakítására, és a Duna parti Nehru parkra (úszó móló, lépcsõs rakpart). Ráirányítja a figyelmet a Ráday utca déli zárásának hiányára,, ill. fordítva déli kapujának kialakítására. Javasolja a Boráros téri buszpályaudvar megszüntetését, a gyalogos mozgások, irányok átvezetését a téren a Hév állomáson túl tervezett hajóállomásokig, és a majdani metró állomásig. Az üvegtetõ alatti “Sport gödör” ma még utópisztikusnak tûnõ elképzelés. A városrész valamennyi ismert projektjét összefoglalja, és jól illeszkedõ lehetséges projekteket mutat be. A Csarnok tér buszparkolóvá degradálása nincs összhangban a tér jelentõségével, és lehetõségeivel, viszont a “Kofák kútja” akár a tervezett átépítésben is közvetlenül használható ötlet. A látványterveken szereplõ dizájn elemek egy része nem mond újat, de az egész terv szakmai mélysége és előadásmódja kiemelkedik a mezőnyből.

A Bíráló Bizottság
Elnök: Dr. Gegesy Ferenc Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának polgármestere
Társelnök: Orbán György projekt menedzser (Ráday Könyvesház)
Tagok: Sersliné Kócsi Katalin kerületi fõépítész; Szegõ György DLA építész, látványtervezõ, szakíró (Magyar Építõmûvészet, főszerkesztő); Gönczi Ambrus muzeológus (Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény), valamint a Ráday Soho Egyesület képviseletében Elsik István ügyvezető

A teljes jelentés itt olvasható

Ráday Kult2ucca – A turisztikai-kulturális negyed jövője pályázati kiírás